Инсулино-подобен растежен фактор

Инсулино-подобният растежен фактор 1 (IGF-I) е хормон, който по своята молекулярна структура е сходен с инсулина. Нарича се още Somatomedin C и има важна роля за растежа при децата, а при възрастни проявява анаболен ефект. Синтетични аналози на IGF-1 се прилагат при нарушения в растежа.

Показване на единичен резултат